Overeenkomst
(uitprinten en invullen)

 

1. (fotomodel)
en  
2. (fotograaf)

 

komen overeen dat tijdens hieronder genoemde fotosessie(s) door de fotograaf fotoīs zullen worden gemaakt van het fotomodel en dat daarbij de volgende afspraken gelden:
  • de fotosessie behelst het maken van fotoīs in het genre:
  • de fotosessie kan door beide partijen eenzijdig worden beŽindigd als hiervan zonder wederzijdse goedkeuring wordt afgeweken.
  • de fotosessie is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciŽle doeleinden; voor commerciŽle fotografie gelden andere voorwaarden.

Het fotomodel ontvangt per fotosessie een vergoeding van .................gulden, onmiddellijk na het beŽindigen van de fotosessie te voldoen. Het oorspronkelijke fotomateriaal en het auteursrecht van de gemaakte opnames blijven in het bezit van de fotograaf. Het fotomodel heeft het recht een overzicht te zien van de gemaakte opnames en eventueel fotoīs daarvan tegen een van tevoren afgesproken prijs te verkrijgen. Het fotomodel kan ook overeenkomen dat de fotoīs worden gemaakt in ruil voor een serie afdrukken.

De gemaakte opnames worden niet gebruikt voor publicatie, openbare tentoonstelling of commerciŽle doeleinden, tenzij daarover met het fotomodel afspraken zijn gemaakt en een financiŽle vergoeding is overeengekomen, die in overeenstemming is met het gekozen publicatiemiddel

De fotosessie(s) vind(t)(en) plaats op: (datum)     te: (locatie)
       
       

Bijzondere afspraken:Aldus overeengekomen op       te
         
Fotomodel (handtekening +naam)       Fotograaf (handtekening + naam)